نام محصول

کپسول مولتی ویتامین مینرال

محصول شرکت تریتا داروی آرتا،حاوی ویتامین های محلول در چربی ،محلول در آب و مواد معدنی مورد نیاز بوده و نقش موثری در حفظ سلامت بدن از جمله موارد زیر دارد

Trita Tejarat Arta