نام محصول

قرص لینولئیک کونژوگه

محصول شرکت تریتا داروی آرتا،هرکپسول حاوی 800 میلی گرم اسید لینولئیک(CLA) که کمک به افزایش سطح انرژی بدن میکند
Trita Tejarat Arta